top of page

Sakal Ekimi

Sakal ekimi, vücudun bir bölgesinden saç alınıp çene hattına ve sakalın uzaması istenilen yere nakledilmesidir. Kulağa fazlaca basit geliyor olabilir, ancak oldukça karmaşık bir süreçtir. Sakal ekimi yapan bir cerrahın uygulayabileceği iki temel yöntem vardır;

Sakal Ekimi Yöntemleri

Birincisi, Folliküler birim ekstraksiyonu (FUE). Bu yöntem, tam foliküler ünitelerin donör bölgesinden teker teker alınmasıyla yapılır. FUE yöntemi daha az ağrılıdır, bu da neden daha sık uygulanan prosedür olduğunu açıklayabilir.
Ikincisi, Folliküler ünite nakli (FUT) yöntemidir. Bu sakal ekimi yönteminde cerrah, ense kısmından küçük bir doku şeridi keser ve saç köklerini bu dokudan alır. Donör alandan ekilmek üzere alınan saç köklerine greft denmektedir. Her iki yöntemde de 2.000-5.000 ya da daha fazla saç kökü grefti alınır, genellikle kulaklarınızla aynı seviyede veya biraz daha aşağıdadır ve bu greftler yüze nakledilir.

bottom of page